Бяла – Етър 64

Бяла – Етър 64

Търновград – Свиленград

Етър 64 – Бяла

Бяла – Търновград

Бяла – Свиленград

Търновград – Етър 64

Локомотив – Осъм

Бяла – Сливница

Локомотив – Спартак