Постоянни комисии

Треньорско методическа комисия (ТМК)

Георги Андреев

Председател

доц. Емил Аврамов, д-р

-Зам.-председател

Членове

 • Йордан Джипов
 • гл. асист. Сашо Чанев, д-р
 • Юлиян Симеонов
 • Иван Иванов

Експерти

 • Росица Бакърджиева – Коева
 • Христо Данаилов
 • Ирина Миладинова
Национална съдийска колегия (НСКХ)

доц. д-р Росица Димкова

Председател

Членове

 • Михаил Башев
 • Георги Дойчинов
 • Красимир Илиев
 • Саша Панджич
 • Светослав Йовчев
Дисциплинарна комисия (ДК)

Цветко Начев

Председател

Членове

 • Весела Лазева
 • Теодор Илиев
Спортно техническа комисия (СТК)

Георги Дойчинов

Председател

Членове

 • Симеон Съев
 • Милен Янев
 • Ирина Миладинова
 • Теодор Илиев
Комисия по Плажен Хандбал (КПХ)

Тефик Парафитов

Председател

Членове

 • гл.ас Милена Аврамова, д-р
 • Йордан Халаджов
 • Ралица Тодева
 • Меги Кънева
 • Самет Муртазали
 • Ирина Миладинова
Арбитражна комисия (АК)

адв. Ивайло Иванов

Председател

Членове

 • адв. Снежана Лалева – Пенева
 • Митко Добрев