Ръководство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


РОСЕН ДОБРЕВ

Членове на управителен съвет

Драгомир Драганов – Вицепрезидент

Георги Андреев

Георги Дойчинов

Светлозар Николов

Атанас Атанасов

Марияна Стаматова

доц. Росица Димкова

проф. Маргарита Апостолова

Иван Радионов

Ерик Карлтън