Администрация

Иванка Янкова

Главен счетоводител

+359 894 599 223

Теодор Илиев

Администрация, Ръководител Спортни Дейности

+359 894 599 215

Екатерина Стефанова

Технически сътрудник

+359 886 237 591

Марияна Гатева

Поддръжка на официалния сайт и Фейсбук страницата

+359 896 719 266