Зонални съюзи по Хандбал

Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Витоша“

Теодор Илиев

Секретар

+359 894 599 215

Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Тракия“

Ирина Миладинова

Секретар

+359 894 599 311

Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Мизия“

Симеон Съев

Секретар

+359 894 599 231

Зонален Хандбален Съюз (ЗСХ) „Черно Море“

Милен Янев

Секретар

+359 894 599 225