Бяла – Етър 64

Локомотив (ГО) – Шумен 61

Етър 64 – Търновград

Локомотив ГО – Спартак

Търновград – Свиленград

Етър 64 – Бяла

Локомотив – Чардафон

Етър 64 – Сливница

Търновград – Бяла

Етър 64 – Търновград