СЕМИНАР ЗА СЪДИИ И ДЕЛЕГАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА „А“ ЛИЦЕНЗ

03-04 Септември 2022

гр. Велико Търново

Програма

ЧасТема
03 Септември
10:30Пристигане в Спортна зала „С. Величков“само за съдии
11:00 – 11:30Физически тест (само за съдии) – зала „С. Величков“
12:15 – 12:30Откриване на семинара – Парк хотел „Арбанаси“ – конферентна зала             Р. Димкова
12:30 – 13:15Разяснения на новите правила от 1 Юли 2022 година                                         Р. Димкова
13:15 – 14:00Прогресивни наказания                                                                                           М. Башев
14:00 – 15:00Обедна почивка
15:00 – 15:45Контролиране играта на пивота                                                                             С. Панджич
15:45 – 16:307- метрови хвърляния                                                                                              Св. Йовчев
16:30 – 16:45Почивка
16:45 – 17:30Нарушения в нападение (силова атака)                                                                 Г. Дойчинов
17:30 – 17:45Почивка
18:00 – 18:40Теоретичен тест – 30 въпроса  (съдии и делегати)
04 Септември
09:00 – 10:00Разяснения по нормативните документи за БФХ, валидни през спортно-състезателната 2022/2023г.                                                                                                                   Г. Дойчинов
10:00 – 10:30Анализ на съдийството през изминалата 2021-22г.                                              Кр. Илиев
10:30 – 10:45Почивка
10:45 – 11:30Критерий за оценяване на съдиите. Работа с делегати                        Р. Димкова/М. Башев
11:30 – 12:00Анализ на резултатите от тестирането                                                                  Р. Димкова
12:00 – 12:30Текущи въпроси

Изисквания към участниците в семинара:

  1. Минималните изисквания за преминаване през тестовете са:

От 18 до 30 год. – минимум ниво – 7,5 (мъже и жени)

От 31 до 40 год. – минимум ниво – 7,0 (мъже и жени)

От 41 до 50 год. минимум ниво 6,5 (мъже и жени)

Над 50 год. минимум ниво 6,0 (мъже и жени)