Бяла – Етър 64

Шумен 61 – Локомотив ГО

Осъм – Фрегата

Етър 64 – Бяла

Фрегата – Осъм

Локомотив ГО – Шумен 61

Бяла – Етър 64

Шумен 61 – Локомотив ГО

Осъм – Фрегата

Шумен 61 – Фрегата