Свиленград – Търновград

Бяла – Етър 64

Етър 64 – Свиленград

Търновград – Бяла

Свиленград – Бяла

Етър 64 – Търновград

Търновград – Свиленград

Етър 64 – Бяла

Бяла – Търновград

Свиленград – Етър 64