Образец на отчет за проведена подготовка и представяне на национален отбор