Изисквания към облеклото в „А“ РХГ и турнира „Купа България“