Анализ на антопометричния статус и специфичната работоспособност