Протокол №18/21.03.2023г.

Състезателни правила

Наредба за провеждане на Държавните първенства и турнири 2022-23

Устав на БФ Хандбал

Арбитражен правилник

Антидопингов правилник

Трансферен правилник

Дисциплинарен правилник

Правилник за състезателните права и членство

Изисквания към облеклото в „А“ РХГ и турнира „Купа България“