Наблюдателен Протокол 1

Наблюдателен Протокол 2

Наблюдателен Протокол 3

Доклад от турнир по хандбал

Доклад от среща по хандбал

Отговори на тестовете

Тестове върху правилата – версия на английски език

Тестове върху правилата – българска версия

Правилник за статута и дейността на съдиите

Правилник за дейността на делегата