УС на БФХ свиква редовно Общо събрание

Управителният съвет на БФ Хандбал проведе днес заседание, по време на което беше обсъдена една единствена точка: „Свикване на редовно Общо събрание на БФ Хандбал. Определяне датата, мястото и дневния му ред.“

Решено беше редовното Общо събрание на БФХ да се проведе на 29 юни 2024 год. (събота) от 11:00ч. в гр. Варна, в  конферентната зала на хотел „Панорама“ при следния Дневен ред: