УС на БФХ свиква Извънредно Общо събрание. По този начин в рамките на месец федерацията ще проведе две Общи събрания.

Дни след като БФ Хандбал обяви провеждането на Редовно Общо събрание на федерацията, което ще се проведе на 29 юни 2024 год. в гр. Варна, инициативен комитет депозира в офиса на централата искане за свикване и на Извънредно Общо събрание.

В тази връзка, на 13.06.2024 год. Управителният съвет на БФ Хандбал проведе заседание, по време на което беше обсъдена една единствена точка: „Свикване на Извънредно Общо събрание на БФ Хандбал по инициатива на 1/3 от хандбалните клубове, членове на БФХ“

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет на Българска федерация по хандбал-София свиква извънредно Общо събрание на БФ по хандбал по искане на 1/3 от хандбалните клубове, членове на БФ по хандбал и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 58.1,  б. „г“ от Устава на БФ по хандбал, което ще се проведе на 31 юли /сряда/ 2024г. от 11:00ч. в Парк хотел „Клементина“, с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Александър Димитров“ № 23, при следния дневен ред посочен от инициаторите:

Съгласно чл. 55 от Устава на БФ по Хандбал Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината членове на БФ по Хандбал. При липса на кворум следва събранието да се отложи с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и тогава може да се проведе, колкото и членове да присъстват.

Съгласно чл. 60.1 от Устава на БФ по хандбал разходите по организацията и провеждането на извънредното Общо събрание в съответствие с чл.58.1, б. ”г” се поемат от инициаторите.