Семинар за съдии и делегати по хандбал за получаване на лиценз „А“ за спортно-състезателната 2023/24 година

16-17 септември 2023г.
гр. Бяла – Спортна зала „Арена Бяла“

П Р О Г Р А М А

16 септември 2023 – Събота
10:30-11:00ч. Откриване на семинара и организационни въпроси – Кр. Илиев
11:00-11:45ч. Физически тест (за съдии) – М. Башев/С. Марковска
11:15-11:45ч. Теоретичен тест – 30 въпроса (за делегати) – Ив. Костов
12:30-14:00ч. Обедна почивка
14:00-18:00ч. Съдийство на двустранни срещи (съдии) – Кр. Илиев
14:00-18:00ч. Наблюдение и оценка на съдийството в двустранни срещи (делегати) – Кр. Илиев
18:15-18:45ч. Теоретичен тест – 30 въпроса (съдии ) – М. Башев/Кр. Илиев
18:15-18:45ч. Анализ на делегатите по групи за уеднаквяване на критерии и оценки – Й. Халаджов
19:30ч. Вечеря
17 септември 2023 – Неделя
09:00-09:30ч. Разяснения нормативните документи на БФХ за 2023/24 г – Т. Илиев
09:30-10:00ч. Лекция: „Критерии при удар с топка в главата на вратаря“ – Р. Димкова
10:00-10:30ч. Почивка
10:30-11:00ч. Лекция: „Разяснения при попълване на протоколи и доклади” – М. Башев
11:00-12:00ч. Анализ на срещите от събота, 16.09, (дискусия) – Делегати, по групи
12:00-12:30ч. Анализ на резултатите от тестирането и първи назначения – М. Башев
12:30-13:00ч. Текущи въпроси и закриване – Кр. Илиев

Изисквания към участниците в семинара:
Минималните изисквания за преминаване през тестовете са:
• Теоретичен тест – минимум 75% верни отговори (съдии и делегати)
• Физически тест:
От 18 до 30 год. – минимум ниво – 7,5 (мъже и жени)
От 31 до 40 год. – минимум ниво – 7,0 (мъже и жени)
Над 41 год. – минимум ниво – 6,5 (мъже и жени)

• Съдиите да носят спортен екип за физическия тест и съдийски екипи за ръководене на срещи!
• Делегатите да носят наблюдателни листи и протоколи за оценка на съдийството!