Нов състав на НСКХ

Управителният съвет на БФХ утвърди нов състав на Националната съдийска колегия по хандбал (НСКХ).

1. Красимир Илиев – председател

Съдия на IHF от 1992 г. и председател на НСКХ в периода 2006-2010 г. 

2. Иван Костов – зам.-председател, отговорник за работата с делегатите

Съдия на EHF в периода 2000-2013, бивш Председател на НСКХ

3. Михаил Башев – член, отговорник за работата със съдиите

Делегат на IHF от 2017 и на EHF от 2019, бивш председател на НСКХ

4. Доц. д-р Росица Димкова – член, отговорник за изготвянето на методики и указания за работа с млади съдии

Съдия на EHF в периода 2003-2012; Делегат на EHF от 2014 и IHF от 2017, бивш председател на НСКХ

5. Йордан Халаджов – член, отговорник за съдиите и делегатите по плажен хандбал

Делегат по плажен хандбал на EHF от 2022 година

6. Силвия Марковска – член, секретар на НСКХ

Съдия на EHF в периода 2004-2020