Зонален съюз по хандбал „Мизия” с ново ръководство

След 27 години начело на зоната, поради лични мотиви Симеон Съев подаде оставка като изпълнителен секретар на най-успешната зона на хандбалната карта. Той ще бъде заменен от Пламен Панев.

Заедно с избора на нов изп. секретар, доверие получи и нов състав на Зоналния съвет на „Мизия”. Освен Панев, в него влизат Атанас Атанасов – преизбран на поста Председател, членовете Милен Белев – Председател на ЗСКХ, Иван Пейков – Председател на ДК, както и Виктор Симеонов,  на когото ЗС ще вмени допълнителни отговорности.

По случай 80-годишния си юбилей Симеон Съев получи почетен плакет от Президента на БФХ – Росен Добрев, който изказа искрени благодарности за положения дългогодишен и усърден труд.