Завърши курсът за съдии и делегати по плажен хандбал

Комисията по плажен хандбал към Българската федерация по хандбал организира и проведе курс за съдии и делегати по плажен хандбал. Курсът беше условно разделен на две части – теоритична и практическа. Теоритичната част беше успешно организирана и проведена от дългогодишните и опитни съдии по плажен хандбал на ЕХФ – Меги Кънева и Ралица Тодева-Иванова, а за делегатите лекциите бяха проведени от ЕХФ делегата по плажен хандбал – Йордан Халаджов.

Обучението се проведе в рамките на 8 учебни часа в онлайн среда. Презентациите включваха детайлно разглеждане на състезателните правила по плажен хандбал, както и много други основни аспекти на съдийството. Лекциите се проведоха при засилен интерес от над 40 кандидат-съдии и делегати. Практическата част на обучението се проведе по време на Държавните първенства по плажен хандбал за юноши и девойки до 15 години и за момчета и момичета до 13 години.

Организацията и провеждането на практическата част успешно беше реализирана от наскоро придобилите лиценз от ЕХФ съдии – Пламена и Кремена Георгиеви, както и опитната ЕХФ съдийка Ханна Силвестрова. Голямо съдействие и указания към младите ни колеги оказваха и дългодишните съдии по плажен хандбал – Теодор Илиев и Тефик Парафитов. В практическата част участваха шестима кандидат-съдии и двама кандидат-делегати. Всеки от тях успешно положи тест по правилознание, базиран на състезателните правила по плажен хандбал.

Комисията по плажен хандбал има амбицията да въведе ежегодни курсове за млади съдии и делегати, както и да възстанови ежегодното полагане на тестове на активните съдии и делегати по плажен хандбал. Комисията изказва благодарност към всички организирали и участвали в курса.  

Съдии и делегати успешно завършили курса:

Калина Стоянова – Съдия

Карина Николова – Съдия

Кристияна Петрова – Съдия

Патриция Димитрова – Съдия

Преслав Петков – Съдия

Стефани Стойкова – Съдия

Йонко Вутов – Делегат

Костадин Техов – Делегат