Втори курс за придобиване на професионална квалификация „Треньор по хандбал“

На 07 април 2023г. започва вторият курс за придобиване на професионална квалификация „Треньор по хандбал“ със съдействието на Център за следдипломна квалификация към Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София с ръководител проф. Бисер Цолов, д-р, сектор „Хандбал“ с ръководител доц. Емил Аврамов, д-р и Българска федерация по хандбал.

Обучението на треньорите ще бъде в продължение на 18 месеца, като завършилите специализацията и притежаващи висше образование ще получат професионална квалификация „Треньор по хандбал“. По време на обучението си записалите се в курса ще преминат през следните теоретични и практически дисциплини:

– Специалност „Хандбал“

– Педагогика

– Психология

– Анатомия

– Биомеханика

– Физиология

– Спортна медицина

– Биохимия

– Основи на спортната тренировка

– Теория и методика на физическото възпитание

– Основи на научно-изследователката работа

– Мениджмънт в спорта

– Лека атлетика

– Гимнастика

– Спортен масаж

– Учебно методическа практика по „Хандбал“

– Преддипломна практика по „Хандбал“